Падането на кралството на свебите – Галисия

Според испанския историк Пабло Диас „Силата на кралството на свебите се дължало на слабостта на вестготите“. За голямо съжаление на свебите, слабостта на вестготите не продължила дълго време.  Главна информация черпим за този период от Исидор Севилски и произведението му“ История на кралете на готите, вандалите и свевите“.  Друг важен автор за този период е Йоан Бикларский ( вестготски автор).

Последния важен автор за съдбата на свебите e епископа на Тур – Григорий.  В две негови прозведения се говори за падането на кралството на свебите – „Чудесата на Свети Мартин“ и неговата „История“.

Взимайки под внимание Исидор, разбираме,че първият свебски крал през VI век. е Теодомир, познат като първия крал, който приел християнството от епископа на Тур – Мартин. Въпреки това Григорий ни разказва за някой си Карарико, който не се споменава на нито едно място, освен неговата творба. Йоан Бикларский не

разрешава тази загадка, но се разбира със сигурност, че след Теодомир управлява Аламир.

Теодомир дошъл на власт през 559 г. ако се вярва на Брагарските съвети (на тези съвети се взимали важни решения), тъй като през 561 г, се отбелязали три години от управлението му. Малко повече данни имаме за крал Миро, който между 571 и 572 г, воювал с рунконите (племе живеещо в днешната испанска област Астурия).

На следващата година (573 г.) се появява Леовигилд – палача на кралството на свебите. В началото той не може да отдели достатъчно войски срещу свебите, защото воюва с ромеите на юг. Успява да покори бунтовния Кордоба през 571 г. покорява региона Ороспеда, оспорван от вестоготите и ромеите.

На следващата година сина на Леогивилд – Херменегилд се въоръжил сериозно нападайки свебите на Миро, които били единствените, които му привличали вниманието.  Когато синът на Миро – Еборих се възкачил на трон, бил свален почти веднага от един аристорат наречен Аудек, който се оженил за вдовицата на Миро.

Кралството на свебите

Свалянето на Еборих бил един вид протест на аристократите заради лошото управление на Миро, а самия Еборих бил малък.  При тази криза Леовигилд лесно успял да детронира Аудек и го замонашил, което не му позволявало да управлява повече. Вестготския крал успял сравнително лесно да заграби богатствата на свебите. Но не навсякъде бил толкова успешен. Има сведения за бунт срещу вестготите воден от Маларих. Според изворите бил близо до победа срещу вестготите. Този бунт срещу вестготската власт е последнаат страница от историята на свебите. По нататък те продължили като част от кралството на Вестготите.

Източник:https://revistadehistoria.es/la-caida-del-reino-suevo-de-gallaecia/

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *