Монетите на Киевска Рус

По време на формирането на Киевска Рус като държава на територията й са били разпространени византийските монети. След известно време византийските монети са станали образец за първите монети на киевските князе – златник и срибляник. Първите намерени златни и сребърни монети са с гравирано на тях име на княз Владимир Святославович (980 – 1015).

Златникът на княз Владимир е бил една от първите монети на киевските князе. Те се делят на два вида. Първият вид е съдържал надписа „Владимир а се го злато“. Вторият вид е съдържал друг надпис „Владимир на столе“. Централната част на аверса на монетата е имало образ на княза с държавните му атрибути и герба на Рюриковичите (тризъб). Реверсът на монетите и от двата вида е съдържал образа на Иисус Христос и неговото име.

Срибнък или Срибляник е научно наименование на първите сребърни монети, които са били сечени в Киевска държава в края на X – начало на XI век.

При производството на срибляника са ползвали сребро от арабските монети. Сеченето на собствените монети е било предизвикано от една страна от дефицита на арабските дирхеми, от друга страна – от опита на киевските князе да укрепят авторитета на Киевска Рус.

Срибляниките са били сечени в Киев от князе Владимир Святославович (980 – 1015), Святополк Владимирович (1015-1016, 1018-1019) и Ярослав Мудри (по време на царуване в Новгород до 1015 г. и в Киев 1019 – 1054). Срибляниките на княза от Тмутаракан Олег – Михаил се включват в отделна група. Те са били сечени след 1070 и вероятно до 1094 години.

По композицията срибляниките се делят на няколко вида. Сребляниките от първите сечения са приличали на византийските монети (лицева страна – изображението на княз, опакова страна – изображението на Иисус Христос). През XI век изображението на Иисус Христос е било заменено с големия владетелски знак на Рюриковичите (тризуб). Около портрета на княза се намира легендата: „Владимир (или Святополк) на столе (престол) а се го сребро“.

Срибляникът на Ярослав Мудри се е отличавал от предишните. От едната страна вместо Иисус Христос е имало изображението на св. Георги (той е бил закрилника на княз Ярослав), от другата страна – гербът на Рюриковичите и надписа „Ярославле сребро“. Вероятно те са били сечени през новгородския период на княз Ярослав.

Техниката на изработване на срибляника е имала особености. Те не са били сечени от пластини/листове, като при византийските или арабските монети, а са били изливани.

Срибляникът е бил сечен в много малки количества и за кратко, затова не е имал голямо влияние на паричния оборот в Киевска Рус.

За това срибляникът представлява своеобразения/оригиналния паметник на културата на Киевска Рус.


Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *