Рекополис, забравеният вестготски град, който искал да бъде втори Константинопол

Рекополис, забравеният вестготски град, който искал да бъде втори Константинопол

Вестготска Иберия  от VII е най-могъщата държава в Европа във културно и военно отношение. В края на този век (VII) изпада в криза от, която никога не се съвзема. Вестготското кралство лавира между Западната и Източната Римска империи като възприема много от културата им. Един от най-известните крале е Леовигилд, той се облича, държи се,…