Дипломатически победи на Източната Римска империя

Дипломатически победи на Източната Римска империя

   Като приемник на класическата Римска империя, Византия наследява всички нейни аспекти, опирайки се на няколко основни стълба, които създават нейната легендарна хегемония. Това са античното наследството в което разбира се влиза римското право, армията, която еволюира непрекъснато, християнството, което доста се променя от ранният си период, икономиката, която няма конкурент поне до XII век…