Ксантип и разгромът на римляните

Ксантип и разгромът на римляните

Картагенците или както са ги наричали римляните-пуни винаги са се отличавали със силна сухопътна армия,флот, силна икономика. Това е и причината за Пуническите войни, които ще са тема в друга наша статия. Тук ще се спрем на чуждестранните войници-наемници и най-вече на чуждестранните предводители. За картагенците не е било странно да използват иберийци, сицилийски гръцки…