Сасанидската армия, поява, структура  (част 2)

Сасанидската армия, поява, структура (част 2)

Пехота     Персийската пехота e доста разнoобразна според своето въоръжение и разделена в няколко категории. Тя е с по-ограничени функции, но въпреки това и тя има важно място в персийската армия. Персийските пехотнинци по принцип са най-леко въоръжените войници от персийската армия, въоръжени с копия, точно като Ахаменидските си предшественици. Техните бойни качества също са…

Сасанидската армия, поява, структура
|

Сасанидската армия, поява, структура

     Източната империя – Сасанидското[1] царство, синоним на величие, могъщество и блясък в Азия. Могъщата азиатска империя, покорила много народи дължи своето могъщество на своята армия. Без силна армия една държава, никога не би могла да излезе от сянката на другите страни, да не говорим за разширение. В своя зенит Сасанидското царство се разпростира върху…